Visie op leren

Onze visie op leren

Jonge kinderen in de kleuterleeftijd leren op hun eigen specifieke manier. Daarom staat het spelend leren in de groepen 1 en 2 centraal. Kinderen zijn hier in de gelegenheid om te experimenteren en te manipuleren daarbij ondersteund en begeleid door de leerkrachten.

De leerkrachten creëren een veilige en uitdagende omgeving waarin het spel tot bloei kan komen.

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven.

De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie en andere manieren van uitleg en oefening.

Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

Het leren wordt betekenisvol gemaakt door te werken met overkoepelende thema's in de vakken lezen en wereldoriëntatie waarin de kinderen door middel van o.a. onderzoek kennis verwerven en problemen oplossen.