Toermalijn/Villa Luna

Naast de school is de kinderopvanglocatie Toermalijn gelegen. Toermalijn is onderdeel van kinderopvangorganisatie MIK. In het kader van het Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is er een intensieve samenwerking tussen de school en de kinderopvang bij Toermalijn. Zo worden er samen activiteiten georganiseerd, denken we na over gezamenlijk pedagogisch beleid en vinden er warme overdrachten plaats. Dit laatste gebeurt als kinderen de overstap maken van de opvang naar de school. In een gezamenlijk gesprek met ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten wordt dan de ontwikkeling van een kind besproken met als doel een zo goed mogelijke overstap naar de basisschool te maken.

Ook met de MIK-kinderopvanglocatie Villa Luna, die in de buurt van de school is gelegen, vinden er warme overdrachten plaats. Veel kinderen die Toermalijn en Villa Luna bezoeken, komen als ze 4 jaar zijn naar De Spiegel.

Meer informatie nodig? Check dan de volgende websites:

https://www.mik-kinderopvang.nl/locaties/kinderdag-verblijf-toermalijn/

https://www.mik-kinderopvang.nl/locaties/kinderdagverblijf-villa-luna/