Agenda

Filter op

Soort
  • Alle soorten
  • Workshop
Onderwerp
  • Alle onderwerpen
Groep
  • Alle groepen

Sorteer op

Sorteer op Sorteer op
  • Datum aflopend
  • Datum oplopend
28 aug 2023 - 19 jul 2024

Humanistisch Vormings Onderwijs

Krista Mulders geeft al enkele jaren met veel enthousiasme Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) op De Spiegel. HVO is door ouders geïnitieerd en het is de keuze van de ouders om hun kind(eren) hieraan deel te laten nemen. Vanaf groep 3 wordt er HVO gegeven gedurende 45 minuten per week. HVO lessen zijn kosteloos. Krista is een externe docent die niet verbonden is aan de school maar werkzaam is voor Stichting HVO Primair.

Lees meer
28 aug 2023 - 19 jul 2024

Spaanse les

Er zijn kinderen die zich snel ontwikkelen bij het leren. Dat uit zich op heel veel verschillende manieren. Sommige kinderen ontwikkelen zich bijvoorbeeld heel snel op het gebied van Nederlandse taal. Vaak hebben ze daardoor niet ervaren dat het leren van een taal ook moeilijk kan zijn en zijn ze niet gewend om om te gaan met problemen die ze tegenkomen bij hun taalontwikkeling of kunnen ze zich niet zo goed vastbijten in het oefenen en verwerken van taal.

Lees meer
28 aug 2023 - 19 jul 2024

Workshops

In het kunst- en cultuuraanbod worden er naast de reguliere lessen twee keer per schooljaar workshops georganiseerd. In deze periodes van 6 tot 8 weken krijgen de kinderen gedurende 1 middag per week een workshop gegeven door de eigen leerkracht, ingehuurde docenten, studenten van creatieve opleidingen en andere mensen met een affiniteit voor kunst. De workshops worden feestelijk afgesloten met een bijeenkomst voor de gezinnen en familie.

Lees meer
28 aug 2023 - 19 jul 2024

Toon je Talent

Onze school doet mee aan het programma "Toon je Talent" van Kaleidoscoop. In dit programma krijgen de leerlingen lessen van gespecialiseerde kunstdocenten in diverse disciplines. Het zwaartepunt van dit programma is de cultuurboost in groep 4 en 5. De kinderen krijgen hier iedere week een kunstles gedurende het schooljaar in alle kunstdisciplines. In de andere groepen zijn er projecten van 4 tot 6 lessen, gekoppeld aan een bezoek aan een culturele instelling.

Lees meer
28 aug 2023 - 19 jul 2024

Spiegel Spetter Spektakeldagen

De Spiegel Spetter Spektakeldagen is een bijzondere activiteit op onze kalender. Tijdens deze dagen die altijd aan het begin van het schooljaar plaatsvinden, worden er allerlei activiteiten georganiseerd die in het kader staan van elkaar beter leren kennen, elkaar ontmoeten.

Lees meer
28 aug 2023 - 19 jul 2024

Positive Behaviour Support

Positive Behavior Support (vanaf dit punt PBS genoemd) is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen de school. Dit is een onderdeel van Actief Burgerschap. Het doel is een positieve, sociale omgeving te creëren die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen.

Lees meer
28 aug 2023 - 19 jul 2024

Schatgraven

Alles verandert: werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden heb je meer nodig. De Spiegel gaat daarin mee en geeft eigentijds wereldoriëntatie lessen voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. We gebruiken hiervoor de methode BLINK wereld.

Lees meer
28 aug 2023 - 19 jul 2024

Struinen

Een keer in de maand wordt er op woensdag in de kleuterbouw speelgoed- en struindag georganiseerd.

Lees meer