Medezeggenschapsraad

MR

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel (en leerlingen in het voortgezet onderwijs) van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Op dit moment heeft de MR de volgende samenstelling:

Ouders:

Jacqueline Steins

Marelle Attinger

Personeel

Solange Loijens

Loulou Maessen

De MR is te bereiken via een algemeen mailadres, namelijk: mr.spiegel@kom-leren.nl