BSO De Spiegel

Kinderopvangorganisatie MIK organiseert ook buitenschoolse opvang voor en na de schooltijden. Op BSO De Spiegel, dat naast de school is gelegen, worden alleen kinderen van onze school opgevangen. Ze worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht en opgehaald en spelen ook vaak op de speelplaats van de school.

De lijnen tussen de school en BSO zijn kort; er is dagelijks contact tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij de overdracht en we denken na over de afstemming van ieders pedagogisch beleid en stemmen dit op elkaar af.

Meer informatie? Check dan de website:

BSO Locatie: De Spiegel | MIK Kinderopvang (mik-kinderopvang.nl)