Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 - 14:45 uur

Woensdag: 8:30 - 12:30 uur

Groep 1/2 heeft om de week op vrijdag geen school.

Zij gaan 4 of 5 dagen per week naar school.

Op de schoolkalender is te vinden wanneer groep 1/2 geen school heeft op vrijdag en in de tabel hieronder.

Vrije vrijdagen groep 1/2 (naast de reguliere vakanties)

8 september 2023 3 november 2023 15 december 2023
8 maart

2024

19 april 2024

14 juni

2024
22 september 2023 17 november 2023
12 januari

2024
22 maart 2024 17 mei 2024
28 juni

2024

6 oktober

2023
1 december 2023
26 januari

2024

5 april

2024
31 mei 2024

Groep 3 t/m 8 gaan 5 dagen per week naar school.

Our school times are:

Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 8:30 AM - 2:45 PM

Wednesday: 8:30 am - 12:30 pm


Group 1/2 has no school every other week on Friday.

There is school 4 or 5 days a week for group 1/2.

The school calendar shows when group 1/2 has no school on Friday, and in the table above.


Groups 3 to 8 go to school 5 days a week.