Schoolplan

In het schoolplan staan onze ambities voor de komende vier schooljaren beschreven. Het schoolplan heeft als kapstok het strategisch beleidsplan van Stichting kom Leren. Ieder jaar wordt aan de hand van het schoolplan een jaarplan geschreven. Dat jaarplan wordt geëvalueerd in een jaarverslag.

Download hieronder het schoolplan:

Schoolplan2019-2023.pdf