Kaleidoscoop

Onze school doet mee aan het programma "Toon je Talent" van Kaleidoscoop.

In dit programma krijgen de leerlingen lessen van gespecialiseerde kunstdocenten in diverse disciplines.

Het zwaartepunt van dit programma is de cultuurboost in groep 4 en 5. De kinderen krijgen hier iedere week een kunstles gedurende het schooljaar in alle kunstdisciplines.

In de andere groepen zijn er projecten van 4 tot 6 lessen, gekoppeld aan een bezoek aan een culturele instelling.

Om dit te realiseren hebben we een intensieve samenwerking met Kaleidoscoop.

Meer informatie is te vinden op website van Kaleidoscoop.