SOP

School Ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke zorg wij bieden op de Spiegel. Ook maakt het SOP duidelijk waar de grenzen van onze zorg liggen, dus welke zorg we wel en niet kunnen bieden. In schooljaar 2022-2023 verschijnt een nieuw profiel.

Dowload hieronder het SOP

School ondersteuningsprofiel 2021