Kernwaarden & speerpunten

Ontdek ze allemaal

Kernwaarden:

Sfeer

Omdat we veel tijd met elkaar doorbrengen en het belangrijk vinden dat die tijd prettig voelt voor iedereen.

Openheid

Omdat we vanuit eerlijkheid en vertrouwen met elkaar afstemmen.

Veiligheid

Omdat dit dé basis is voor ieders ontwikkeling.

Aandacht & waardering

Omdat iedereen dit verdient.

Zelfstandigheid & samenwerken

Omdat het belangrijk is dat iedereen zich kan redden in de maatschappij, alleen én samen.

Speerpunten:

Ontmoeten

De Spiegel heeft een open en laagdrempelige sfeer. De teamleden zijn voor alle kinderen en ouders makkelijk benaderbaar. We kennen elkaar goed, zowel de leerkrachten de kinderen, als kinderen onderling en ook teamleden en ouders. We stralen dit uit en organiseren activiteiten om dit te stimuleren. Ontmoeten is hierbij een belangrijke waarde.

Presenteren

Kinderen op de Spiegel kunnen vanaf het eerste moment laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Dit wordt gestimuleerd in kleine en grote momenten waarin kinderen de kans krijgen aan elkaar of aan anderen te presenteren waar ze mee bezig zijn. Als kinderen mogen laten zien wie ze zijn hoort daar ook bij dat anderen accepteren wie je bent. Ieders eigenheid respecteren en waarderen is daarbij van belang.

Schatgraven
Werken aan zelfstandigheid en alle vaardigheden die hierbij belangrijk zijn wordt vanaf de eerste schooldag ontwikkeld. Werken aan zelfstandigheidsontwikkeling noemen we op de Spiegel Schatgraven.

Creativiteit
Naast cognitieve, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling is er veel aandacht voor creativiteit. Wij geloven dat creativiteit en de aandacht voor kunst en cultuur onze kinderen -de beslissers in de toekomst- de nodige bagage zal geven om een betere wereld te creëren. Op de Spiegel is kunst- en cultuur een belangrijk deel van ons aanbod. We organiseren onze eigen kunst- en cultuurworkshops en we participeren in het programma “Toon je Talent” van Kaleidoscoop.

Pedagogisch klimaat
De open en laagdrempelige sfeer zorgt voor optimaal pedagogisch klimaat. We hebben duidelijke afspraken over de omgang met elkaar en het gebruik van het gebouw, de ruimte en de materialen die voor iedereen gelden; kinderen en volwassenen. We gaan allemaal op dezelfde manier met deze afspraken om. Kinderen, teamleden en ouders voelen zich prettig en veilig op onze school. Het programma Positive Behaviour Support ondersteunt het pedagogisch klimaat en de sociale ontwikkeling van de kinderen.