Schoolkalender

De schoolkalender geeft een overzicht van een schooljaar. Je kunt erop zien welke activiteiten er plaatsvinden en wanneer de kinderen vrij hebben.

Download hieronder de schoolkalender.

Schoolkalender 2023-2024

The school calendar provides an overview of a school year. You can see which activities are taking place and when the children have no school.

Download the school calendar above.