Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang (TSO ook overblijven genoemd) wordt op De Spiegel door de school zelf georganiseerd. De kinderen eten op school in de pauze tussen 11.30 of 12.00 uur en 12.45 uur met een overblijfvrijwilliger. Dit zijn ouders van kinderen op school of oud-ouders. Soms zijn er ook stagiaires of pedagogisch medewerkers van de kinderopvang actief bij de TSO.

 

Na het eten gaan de kinderen onder toezicht van de vrijwilligers spelen. Meestal is dat buiten op het schoolplein of bij slecht weer binnen in het schoolgebouw. Om 12.30 uur nemen de leerkrachten het toezicht bij het spelen over tot aan het begin van de schooltijd.

 

Voor de TSO kun je je kind(eren) aanmelden middels een formulier dat verkrijgbaar is aan de balie. Aan de TSO zijn kosten verbonden. Een overzicht van deze kosten is ook verkrijgbaar bij de balie. 

 

TSO-kosten worden maandelijks gefactureerd via het betaalsysteem Idealnet. De facturen zijn op Internet via een portaal bereikbaar.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren