Spiegel Spetter Spektakeldagen

De Spiegel Spetter Spektakeldagen is een bijzondere activiteit op onze kalender. Tijdens deze dagen die altijd aan het begin van het schooljaar plaatsvinden, worden er allerlei activiteiten georganiseerd die in het kader staan van elkaar beter leren kennen,elkaar ontmoeten. Er wordt veel samen gewerkt bijvoorbeeld, maar er worden ook ouders of opa's en oma's uitgenodigd om te komen meehelpen in de klas of daar buiten. Een hoogtepunt in deze dagen is het bezoek aan een speeltuin met de hele school samen. We vinden het belangrijk dat kinderen op onze school samen kunnen spelen en zorg dragen voor elkaar. 

 

In de weken voorafgaand aan de Spektakeldagen is er middels het programma "Wij zijn een groep" al veel aandacht voor de sociale ontwikkeling in de groepen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar wat de kinderen allemaal gaan leren in het nieuwe schooljaar en er worden afspraken gemaakt over samenwerken en andere zaken. 

 

Op deze manier zijn de eerste schoolweken een goede stimulans voor kennismaking, groepsvorming en sociale ontwikkeling.

 

 

The Spiegel Spetter Spektakel Days is a special activity on our calendar. In these days, which always takes place at the beginning of the school year, all kinds of activities are organized in the context of getting to know each other better, meeting each other. For example, there is a lot of collaboration, but parents or grandparents are also invited to help out in the classroom or outside. A highlight in these days is a visit to a playground with the whole school together. We think it is important that children at our school can play together and take care of each other.

 


In the weeks leading up to the Spektakel Days, the program "We are a group" already pays a lot of attention to social development in the groups. For example, we look at what the children will learn in the new school year and agreements are made about cooperation and other matters.

 


In this way, the first weeks of school are a good stimulus for acquaintance, group formation and social development.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren