Spaanse les

Er zijn kinderen die zich snel ontwikkelen bij het leren. Dat uit zich op heel veel verschillende manieren. Sommige kinderen ontwikkelen zich bijvoorbeeld heel snel op het gebied van Nederlandse taal. Vaak hebben ze daardoor niet ervaren dat het leren van een taal ook moeilijk kan zijn en zijn ze niet gewend om om te gaan met problemen die ze tegenkomen bij hun taalontwikkeling of kunnen ze zich niet zo goed vastbijten in het oefenen en verwerken van taal.

 

Onze ervaring is dat kinderen die hier mee te maken hebben, het vaak lastig krijgen als ze in het voortgezet onderwijs een andere taal zoals Frans of Duits gaan leren. Ze lopen dan vast omdat ze in hun ontwikkeling te weinig hebben geleerd hoe ze moeten leren.

 

Voor deze groep kinderen bieden we Spaanse les aan. Het doel van deze lessen is niet de kinderen goed Spaans te leren spreken en schrijven, maar om ze te leren hoe het voelt en ervaart als het leren van een taal moeilijk is. Vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en denken over denken zijn hierbij belangrijk.

 

Om te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor Spaanse les kijken we naar resultaten en vaardigheden van kinderen. Deelname aan Spaanse les vindt plaats in overleg met ouders in een beginnende en een gevorderde groep vanaf groep 5.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren