Schooltijden

 

Onze schooltijden zijn als volgt:

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 - 14:45 uur

Woensdag: 8:30 - 12:30 uur

 

Groep 1/2 heeft om de week op vrijdag geen school. 

Zij gaan 4 of 5 dagen per week naar school. 

Op de schoolkalender is te vinden wanneer groep 1/2 geen school heeft op vrijdag en in de tabel hieronder.

 

Vrije vrijdagen groep  1/2 (naast de reguliere vakanties)

 

16 september 2022 4 november 2022 16 december 2022 10 februari 2023

14 april 2023

30 juni

2023

30 september 2022 18 november 2022

13 januari

2023

17 maart 2023 2 juni 2023  

14 oktober

2022

2 december 2022

27 januari

2023

31 maart 2023 16  juni 2023  

 

Groep 3 t/m 8 gaan 5 dagen per week naar school.

 

 

Our school times are:

Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 8:30 AM - 2:45 PM

Wednesday: 8:30 am - 12:30 pm

 


Group 1/2 has no school every other week on Friday.

There is school 4 or 5 days a week for group 1/2.

The school calendar shows when group 1/2 has no school on Friday, and in the table above.

 


Groups 3 to 8 go to school 5 days a week.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren