Schatgraven

Alles verandert: werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden heb je meer nodig. De Spiegel gaat daarin mee en geeft eigentijds wereldoriëntatie lessen voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. We gebruiken hiervoor de methode BLINK wereld.

Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen.

 

Everything changes: work, careers, the way we interact. That requires different education. In the 21st century it is not just about knowledge. You need more to keep you going. De Spiegel goes along with this and gives contemporary world orientation lessons for primary education (groups 1 to 8) in which effective learning is central. We use the method BLINK world.

Children are actively involved in their own learning process and learn to work purposefully on knowledge, skills and understanding. In addition, attention is paid to self-confidence, understanding for each other, discovering one's own talents and international developments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren