Lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs 
  • onderwijs op maat geven: differentiëren
  • gevarieerde werkvormen hanteren 
  • een kwaliteitsvolle  instructie verzorgen
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren